fyrværkeri-

fyrværkeri-
firework

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • fyrværkeri — fyr|vær|ke|ri sb., et, er, erne …   Dansk ordbog

  • fyrværker — fyr|vær|ker sb., en, e, ne (person der beskæftiger sig med fyrværkeri) …   Dansk ordbog

  • afskyde — af|sky|de vb., r, afskød, afskudt; afskyde fyrværkeri; afskyde råvildt …   Dansk ordbog

  • heksehyl — hek|se|hyl sb., et, heksehyl, ene (et højt og skingert hyl; et stykke fyrværkeri) …   Dansk ordbog

  • knaldeffekt — knald|ef|fekt sb., en, er, erne (effekt der opnås vha. kraftige og ofte ufine virkemidler; knald fra fyrværkeri e.l.) …   Dansk ordbog

  • pyroteknik — py|ro|tek|nik sb., ken (læren om fyrværkeri e.l.) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”